SABDEK – YAZ OKULU HAKKINDA DUYURU

SAYIN DEKAN VE DEKAN VEKILI HOCALARIMIZ,

Aşağıdaki (Ekte) içerikte hazırlanan yazı YÖK BAŞKANLIĞI’NA sunulmuştur.

        * Lisans programlarına uzaktan eğitim süreci için gerekli desteği sağlamak,
        * Eğitim programlarımızda uzaktan eğitim sürecinin getirdiği farklılıkları UÇEP’lere yansıtmak,
        * Nihayetinde eğitim programlarımızda uzaktan eğitim süreçlerinde program yeterliklerini karşılamayı garanti altına alacak yapılanmaları oluşturmak/yeniden gözden geçirilmesini sağlamak,
        * Süreç iyileştirmesini gerçekleştirmek ve
        * YÖK çalışmalarına katkı verecek çalışmaları/önerileri sunmak amacıyla,

– Eğitim programı UÇEP’leri dikkate alınarak, uygulamalı eğitim başlıkları da dâhil olacak şekilde “UZAKTAN EĞITIMIN ÇEP’E ENTEGRASYONU” çalışmasını,

– Öğretim elemanlarının uzaktan eğitime ilişkin yetkinliklerine katkı sağlamak üzere YÖKAK, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK), Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (AUDAK) ile ortaklaşa “UZAKTAN EğITIMDE EğITICI EğITIMI WEBINARLARI”’nı gerçekleştirmeyi ve bu çalışmaların sonuçlarını AĞUSTOS 2020’DE YÖK Başkanlığımıza iletmeyi planladık.

SABDEK olarak yukarıda belirttiğimiz çalışmaların eğitim programlarımızda örgün eğitimde uzaktan eğitim sürecinin sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Geldiğimiz bu noktada; bazı Üniversitelerimizde Sağlık Bilimleri alanında UYGULAMALı MESLEKI DERSLERE ilişkin TAMAMEN ÇEVRIMIÇI olarak YAZ OKULU DERSLERININ açıldığı ve diğer üniversite üst yönetimlerine de bu örnekler gerekçelendirilerek öğrenciler tarafından yaz okulu açılması/belirtilen programlara başvuru taleplerinin kabulüne ilişkin yoğun başvuruların olduğu, ayrıca bu yaz okullarında sayı sınırına özen gösterilmediği gibi yüksek ücretlerinde alındığı bilgisi SABDEK Yürütme Kurulumuza iletilmiştir.

 Öğrencilerde mesleğe özgü bilişsel ve duyusal yetkinlikler, psikomotor beceriler tek başına online eğitim süreçleriyle kazandırılamayacağı, halihazırda AB ve UÇEP ölçütlerine göre henüz yapılandırılamamış ve geliştirilememiş YAZ OKULLARINDA AÇILAN BU MESLEKI UYGULAMALI DERSLERIN; Sağlık Bilimleri Fakülteleri eğitim programlarında UÇEP’te tanımlanan mesleki yeterliliklerin yerine getirilmesi ve mezun yetkinliklerinde sorunlar yaratacağı ve fırsat eşitsizliğine neden olacağı, dolayısıyla sağlık sistemimizi olumsuz etkileyeceği hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

SABDEK YÜRÜTME KURULU

SABDEK – YAZ OKULU HAKKINDA DUYURU

11. SABDEK Toplantısı Gerçekleştirildi

11. SABDEK Toplantısı Sunumları

Sosyal Hizmet Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2019 (SHUÇEP) – Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN

Sağlık Uygulamaları ve Eğitiminde Yapay Zeka – Prof. Dr. Bilge KARAÇALI

SABAK 1. Uluslarası Kongre Çıktıları – Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU

Ortez Protez Çekirdek Eğitim Programı 2019 – Dr. Öğr. Üyesi Esra ATILGAN

ÇEP Müfredat Uyumu FTR Örneği – Prof. Dr. A. Ayşe KARADUMAN

10. SABDEK toplantısı Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kayseri’de gerçekleştirildi

10. SABDEK Genel Kurul Toplantısı 68 fakülteyi temsilen 41 dekan, 27 dekan yardımcısı ve 10 öğretim üyesinin katılımı ile 03 Mayıs 2019 tarihinde Erciyes Üniversitesi’nde, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi ile başladı.

Açılış konuşmalarını SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan TAŞCI ile Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ yaptılar.

Toplantının ilk oturumunda Erciyes Üniversitesi Araştırma Merkezleri GENKÖK, ERNAM, İKUM ve ERFARMA hakkında tanıtım sunumları yapıldıktan sonra, Prof. Dr. Gülden POLAT’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Yasemin YALIM, Sağlık Bilimleri Araştırmalarında Etik Sorunlar konulu sunumu yaptı. Öğleden sonraki ilk oturumunda Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN moderatörlüğünde, Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, Etik Kurul Başvuru, Değerlendirme ve Karar Süreçleri; Öğleden sonraki ikinci oturumda Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Gülden POLAT, SABDEK 2019-2021 Stratejik Planı sunumunu gerçekleştirdi. Toplantının son oturumunda Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ’un moderatörlüğünde, Prof. Dr. S. Seyhun TOPBAŞ, Disipline Özgü ÇEP’lerin müfredata Entegrasyonu Çalışma Sonuçları ile ilgili sunumlarını yaptılar.

10. SABDEK toplantısının ikinci günü (04 Mayıs 2019) ilk oturumda Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ’in  moderatörlüğünde, Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, 21. Yüzyıl Becerileri-Üniversitelerden Beklentiler; Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM’ın moderatörlüğünde  Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU, Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon ve SABAK çalışmaları konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.  İkinci oturumda SABDEK Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Bu oturumda Sosyal Hizmetler Eğitim Programı ÇEP Koordinatörü Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN Sosyal Hizmetler UÇEP ve Asgari Ölçütleri Çalışması ile ilgili sunumu yapmıştır. SABDEK Genel Kurul Toplantısının son bölümünde 2 günlük çalışmalar özetlenmiş, görüş ve öneriler alınmış ve bir sonraki toplantının 22-23 Kasım 2019 tarihlerinde Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde İzmir’de yapılmasına karar verilmiştir.

10.SABDEK Toplantısı Galeri

9. SABDEK toplantısı Marmara ve Yeditepe Üniversitelerinin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi

9. SABDEK Genel Kurul Toplantısı 54 fakülteyi temsilen 39 dekan, 16 dekan yardımcısı ve 13 öğretim üyesinin katılımı ile 07 Aralık 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi’nde, Güzel Sanatlar Fakültesinden öğretim görevlisi Andre Lopez ve öğrencisinin sunduğu müzik dinletisi ile başladı.

Açılış konuşmalarını Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar ÖZTEZCAN, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Gülden POLAT, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sultan TAŞCI, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Canan AYKUT BİNGÖL, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Erol ÖZVAR yaptılar.

Toplantının ilk oturumunda Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Değişim/Eğitim 4.0’ın amacı, Yükseköğretimde değişim ve planlamada proaktif yaklaşım hakkında bilgiler verdikten sonra iç kalite güvencesi ile özdeğerlendirme raporundan bahsetti. SABDEK 2. Stratejik Plan Çalıştayına Hazırlık aşamasında Prof. Dr. Serdar ÖZTEZCAN moderatörlüğünde Prof. Dr. Gül ŞENER Stratejik Plan Hazırlama Süreci ile Misyon-Vizyon-Değerlerin yeniden gözden geçirilmesinden söz ederek çalışma grupları oluşturuldu. 9. SABDEK toplantısının öğleden sonraki ilk oturumunda oluşturulan gruplar ile 5 ayrı salonda SABDEK 2. Stratejik Plan Çalıştayı ve ÇEP’lerin Müfredata Entegrasyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Öğleden sonraki ikinci oturumda Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN’ın moderatörlüğünde SABDEK 2.Stratejik Plan Çalıştayı grup sunumları yapıldı.

9. SABDEK toplantısının ikinci günü (08 Aralık 2018) Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Buradaki ilk oturumda Prof. Dr. M. Gülden POLAT/Prof. Dr. Gül ŞENER moderatörlüğünde, Prof.Dr. Ayşe KARADUMAN, Disiplinlere özgü ÇEP’lerin müfredata entegrasyonu; Prof.Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU, SABAK özdeğerlendirme süreci; Prof. Dr. Mehtap Malkoç,Programa başlama ölçütleri; Prof. Dr. M. Gülden POLAT da Öğrenimi sürdürmeölçütleri ile ilgili sunumlarını yapmışlardır. İkinci oturumda SABDEK Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Bu oturumda Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN Sosyal Hizmet Bölümü ÇEP çalışma aşamaları ile ilgili sunumu yapmıştır. SABDEK GenelKurul Toplantısının son bölümünde 2 günlük çalışmalar özetlenmiş, görüş ve öneriler alınmış ve bir sonraki toplantının 03-04 Mayıs 2019 tarihlerinde Erciyes Üniversitesinin ev sahipliğinde Kayseri’de yapılmasına karar verilmiştir.

9. Sabdek Toplantısı Galeri

9. SABDEK Toplantı Duyurusu

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi’nin 9. toplantısı  7-8 Aralık 2018 tarihinde Marmara ve Yeditepe Üniversiteleri ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecektir. Toplantı programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

9. SABDEK Programı

8. SABDEK toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

8.SABDEK Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mart 2018 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Samir GÜLAHMEDOV ve arkadaşlarının sunduğu müzik dinletisi eşliğinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu BAYAR, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatma Gül ŞENER ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur HARMANDAR’ın açılış konuşmaları ile başladı.
8.SABDEK toplantısının MSKU Sağlık Bilimleri Fakültesi oturumu Fakülte Dekanı Prof. Dr. Banu BAYAR’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Bu oturumda Dr. Öğr. Üyesi Züleyha SEKİ, MSKU Sağlık Bilimleri Fakültesinde bulunan Bölümler hakkında bilgiler verdikten sonra mesleki uygulamalar ve stajlar ile ilgili yaşadıkları problemlerden bahsetti. Prof. Dr. Banu BAYAR da MSKU Sağlık Bilimleri Fakültesinin gelişme aşamaları, mevcut durumu ve yaşanan problemler ile çözüm önerilerinden söz etti.
8.SABDEK toplantısının öğleden sonraki ilk oturumu SABDEK Başkanı Prof. Dr. Fatma Gül ŞENER’in moderatörlüğü ile ilk dönem SABDEK Başkanı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM’ın, SABDEK Özdeğerlendirme Raporunu sunmasıyla gerçekleşti. Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM konuşmasında SABDEK’in kuruluşundan bugüne yapılanların ayrıntılı sunumunu yapmıştır. Özellikle ÇEP’lerin hazırlanması ve ÜAK tarafından kabul edilmesine kadar aşılan problemler, gerçekleştirilen çalışmalar ve bu sonuçlara ulaşmada katkı sağlayan tüm hocalarımız ve gruplardan bahsedilmiş; katkısı olan tüm hocalarımıza teşekkür edilmiştir.
8.SABDEK toplantısının öğleden sonraki ikinci oturumunda Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN’ın moderatörlüğünde SABDEK Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sultan TAŞCI, ÇEP’lerin müfredata entegre edilmesi ve öneriler ile ilgili sunumu yapmıştır. Prof. Dr. Sultan TAŞCI, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi özelinde ÇEP’lerin uygulanması ile ilgili çalışmalarından örnekler vererek entegrasyon sürecinin getirdikleri ve beklentilerini aktarmışlardır.
8.SABDEK toplantısının öğleden sonraki üçüncü oturumunda seçimli SABDEK Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Seçimli toplantının Divan Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN yapmış ve SABDEK Yönergesine uygun olarak SABDEK Yürütme Kuruluna beş üye seçilmiştir. Yönerge gereği mevcut başkan Prof. Dr. Fatma GÜL ŞENER ile Prof. Dr. Gülden POLAT seçime katılmadan Yürütme Kurulu Üyesi olmuşlardır. Seçimde Prof. Dr. Sultan TAŞCI, Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN, Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ, Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ tekrar; Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT ile Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN yeni aday olarak seçime katılmışlardır. Seçim sonucunda Prof. Dr. Sultan TAŞCI, Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN, Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ, Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ ve Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT SABDEK Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilmişlerdir. Daha sonra Yürütme Kuruluna seçilen üyeler arasından Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan TAŞCI’nın SABDEK Yönergesine göre SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı olarak seçildiği bildirilmiştir.
8.SABDEK Genel Kurul Toplantısının ikinci günü ilk oturumunda Prof. Dr. Gülden POLAT’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ program amaçları, yeterlilikleri ve asgari ölçütlerin belirlenmesi ile ilgili sunum yapmıştır. İkinci oturumda YÖK tarafından tescil edilen Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) ve çalışmaları hakkında ilk dönem SABAK Başkanı Prof. Dr. Aydan GENÇ ile Doç. Dr. Özlem Ülger tarafından bilgi paylaşımı yapılmıştır.
8. SABDEK Genel Kurul Toplantısı’na 38 dekan ve 20 dekan yardımcısının katılımı ile 58 fakülte düzeyinde temsiliyet olmuş, diğer katılımcılar ile birlikte toplamda 79 kişinin katılımı sağlanmıştır.
SABDEK üyelerini oluşturan dekanların katılımı ile toplantının ikinci gününde gerçekleştirilen Genel Kurul’da, 9. SABDEK toplantısının 2018 yılı Aralık ayı içinde Yeditepe ve Marmara Üniversiteleri ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmasına karar verilmiştir.

7.SABDEK toplantısı Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde 17-18 Kasım tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

7.SABDEK Genel Kurul Toplantısı, Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemalettin Salonu’nda düzenlenen bir müzik dinletisi eşliğinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gül Şener, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu açılış konuşmasında; Sağlık Bilimleri Fakülteleri sayılarındaki son yıllardaki fakülte, kontenjan ve öğrenci sayılarını vererek büyümedeki artışa dikkat çekmiş, SABDEK’in temel amacının hacimsel artışa karşılık niteliğin arttırılarak, eğitimin, mezunların ve sağlık bilimleri çıktılarının tamamen kalite odaklı gelişimiyle ilgili çalışmalarına sahip çıkılması olduğunu ifade etmiştir. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan konuşmasında; SABDEK’e ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, toplantıdan çıkan sonuçların Yükseköğretim Kurulu’na sunulmasının sağlıklı olacağını düşündüğünü ifade etmiştir. SABDEK Yürütme Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatma Gül Şener açılış konuşmasında; SABDEK kurulduğundan beri gerçekleştirdikleri çalışmalardan söz ederek önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmaları açıklamış, toplantıdan ortaya çıkacak sonuçların da Yükseköğretim Kurulu’na sunulacağını ifade etmiştir. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ev sahipliklerinde 7.’si gerçekleştirilen SABDEK Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin olarak, toplantı boyunca elde edilecek sonuçlar, tartışmalar ve oluşturulan çıktıların sağlık sistemine her zaman olduğu gibi bugün de katkı sağlayacağına inandığını, iki gün sürecek çalışmalarda da Gazi Üniversitesi olarak sıcak ortamı olan bir misafirperverlik sunmaya gayret edeceklerini, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtmiştir.

7.SABDEK toplantısının öğleden sonraki oturumuna katılan Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmasında; yeni yükseköğretim sistemi yaklaşımlarından bahsederek, misyon farklılaşması, ihtisaslaşma, rekabet odaklı olma ve kurumsal özerklik ile araştırma üniversitelerinin amaçları konularında açıklamalarda bulunmuştur. Öğleden sonraki aynı oturumda konuşma yapan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da konuşmasında;  yükseköğretimde alanındaki kalite çalışmalarındaki güncel gelişmelere ilişkin bilgi vermiştir.

7.SABDEK Genel Kurul Toplantısı’nın ikinci gününe YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan katılmış ve halen YÖK’de sağlık bilimleri alanında sürdürülen denklik çalışmaları, yeni oluşturulan yönerge ve uygulama çalışmaları hakkında bilgi vermiştir.

Toplantıda Sağlık Bilimlerinde Denklik, Yönergeler ve Uygulama Süreçleri, Yükseköğretim Alanında Güncel Gelişmeler, Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Öz değerlendirme Süreci, Sağlık Bilimleri Araştırmalarında Etik ve Hukuk Uygulamaları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Güncel Sorunlar konulu 5 farklı konuda oturum düzenlenmiş, bu oturumlarda öğretim üyeleri sunumlar yapmışlardır. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakülteleri içerisindeki bölümlerin akreditasyonu için kurulan ve halen YÖK’e başvurusunun sonuçlandırılmasını bekleyen Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) ve çalışmaları hakkında da Dernek Başkanı Doç. Dr. Özlem Ülger tarafından bilgi paylaşımı yapılmıştır. 7.  SABDEK Genel Kurul Toplantısı’na 54 dekan ve 12 dekan yardımcısının katılımı ile 66 fakülte düzeyinde temsiliyet olmuş, diğer katılımcılar ile birlikte toplamda 96 kişi katılımı sağlanmıştır.

SABDEK üyelerini oluşturan dekanların katılımı ile toplantının ikinci gününde gerçekleştirilen Genel Kurul’da, SABDEK Dönem Başkanı Prof. Dr. Gül Şener tarafından SABDEK tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen önemli çalışmaların kısa bir özeti aktarılmış, genel sorunlar tartışılmış, öneriler alınmış, nihayetinde de kurulacak bir komisyon aracılığı ile YÖK’e 100/2000 yeni doktora burs alanları önerilmesi ve 8. SABDEK toplantısının 2018 yılında Mart ayı sonunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına oylanarak karar verilmiştir.

 

.