Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu Üyeleri

Başkan: Prof. Dr. Sultan TAŞCI  (Erciyes Üniversitesi)

Genel sekreter: Prof. Dr. Mine Gülden POLAT (Marmara Üniversitesi)

Üye: Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN (Yakın Doğu Üniversitesi)

Üye: Prof. Dr. Fatma Gül ŞENER (Hacettepe Üniversitesi )

Üye: Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

Üye: Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ (Selçuk Üniversitesi)

Üye: Prof. Dr.  Metin DOĞAN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Onursal Başkan: Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM (Hacettepe Üniversitesi)

 

.