Sunumlar

Sosyal Hizmet Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2019 (SHUÇEP) – Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN

Sağlık Uygulamaları ve Eğitiminde Yapay Zeka – Prof. Dr. Bilge KARAÇALI

SABAK 1. Uluslarası Kongre Çıktıları – Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU

Ortez Protez Çekirdek Eğitim Programı 2019 – Dr. Öğr. Üyesi Esra ATILGAN

ÇEP Müfredat Uyumu FTR Örneği – Prof. Dr. A. Ayşe KARADUMAN

GENKÖK – Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burçin GÖNEN

Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon ve SABAK Çalışmaları – Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU

Sağlık Bilimleri Araştırmalarında Etik Sorunlar – Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM

Stratejik Hedefler – Prof. Dr. Gülden POLAT

Erciyes Üniversitesi Ziya Eren İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi(ERFARMA)

Good Clinical Practice Center(Phase – Unit) – Hakan ÇETİNSAYA

Sosyal Hizmet Çekirdek Eğitim Programı (SHÇEP 2019) – Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN

Etik Kurul Başvuru Değerlendirme Süreçleri -Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Değişim / Eğitim 4.0 – Prof. Dr. Muzaffer ELMAS

Stratejik Plan – Prof. Dr. Gül Şener

Sosyal Hizmet Çekirdek Eğitim Programı (SHÇEP 2018) – Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN

SABAK Özdeğerlendirme Süreci – Prof. Dr. Afsun Ezet ESATOĞLU

Program Açma Ölçütleri – Prof. Dr. Mehtap Malkoç

Öğrenimi Sürdürme Ölçütleri – Prof. Dr. M. Gülden Polat

ÇEP Entegrasyonu – Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN

Çekirdek Eğitim Programının Müfredata Entegre Edilmesi, Prof. Dr. Sultan TAŞCI

Program Amaçları, Yeterlilikleri ve Asgari Ölçütlerin Belirlenmesi Çalışmaları, 31 Mart 2018, Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ

Kalite calismalari, 27-28 Nisan 2016 , Prof.Dr.Sibel Aksu Yıldırım

27 Mart 2015, Dekanlar Toplantısı- Prof.Dr. Sibel Aksu Yıldırım’ın Sunumu

27 Mart 2015, Dekanlar Toplantısı- Sağlık Bilimleri Fakülteleşme Süreci – Prof.Dr.Mine Gülden Polat’ın Sunumu

5-6 Kasım 2015, 3.SABDEK Toplantısı, Açılış sunumu, Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım

5-6 Kasım 2015, 3. SABDEK Toplantısı, Alt Yapı Komisyonu Anket Raporu, Prof.Dr. Mehtap Malkoç

5-6 Kasım 2015, 3. SABDEK Toplantısı, Araştırma-Geliştirme ve Yayım Komisyonu Raporu

5-6 Kasım 2015, 3. SABDEK Toplantısı, Eğitim Komisyonu Raporu, Prof.Dr. Sultan Taşcı

5-6 Kasım 2015, 3. SABDEK Toplantısı, İstihdam Komisyonu Sunumu

29-30 Haziran 2015,2. SABDEK Toplantısı Sunumu

.