Hakkımızda içeriğine geri dön

Tarihçe

Ülkemizde ve KKTC’’de Sağlık Bilimleri Fakülteleri sayısının son yıllarda hızla artması, fakültelerde alt yapı, eğitim, akademik kadro, mezun profili gibi sorunları gündeme getirmiştir. 27 Mart 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen değerlendirme toplantısında; Fakülteler arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve sağlık bilimleri alanındaki politikaların daha verimli geliştirilebilmesi amacıyla ortak bir platforma ihtiyaç duyulduğu paylaşılmış ve Türkiye ve KKTC’den 27 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanının öncülüğünde “Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlar Konseyi” (SABDEK) kurulmuştur. Aynı toplantıda, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlarından oluşan 7 kişilik SABDEK Yürütme Kurulu ve sekreteryası da oluşturulmuştur.

.