Hakkımızda

Misyonumuz

Bu sayfa yapım aşamasındadır.

Stratejik Plan

SABDEK ALT YAPI KOMİSYONU 25.06.2015 TARİHLİ ÇALIŞMA RAPORU VE STRATEJİK PLAN SABDEK ARGE YAYIM KOMİSYONU 25.06.2015 TARİHLİ ÇALIŞMA RAPORU VE STRATEJİK PLAN SABDEK EĞİTİM KOMİSYONU 25.06.2015 TARİHLİ ÇALIŞMA RAPORU VE STRATEJİK PLAN SABDEK İSTİHDAM KOMİSYONU 25.06.2015 TARİHLİ ÇALIŞMA RAPORU VE STRATEJİK PLAN

Tarihçe

Ülkemizde ve KKTC’’de Sağlık Bilimleri Fakülteleri sayısının son yıllarda hızla artması, fakültelerde alt yapı, eğitim, akademik kadro, mezun profili gibi sorunları gündeme getirmiştir. 27 Mart 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen değerlendirme toplantısında; Fakülteler arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve sağlık bilimleri alanındaki politikaların daha verimli geliştirilebilmesi amacıyla ortak bir platforma ihtiyaç …

Vizyonumuz

Yönerge ve Kurul Kararları

  Sağlık Bilimleri Dekanları Konseyi Oluşturulmasına ve İşleyişine İlişkin Yönerge

.