SABDEK – YAZ OKULU HAKKINDA DUYURU

SAYIN DEKAN VE DEKAN VEKILI HOCALARIMIZ,

Aşağıdaki (Ekte) içerikte hazırlanan yazı YÖK BAŞKANLIĞI’NA sunulmuştur.

        * Lisans programlarına uzaktan eğitim süreci için gerekli desteği sağlamak,
        * Eğitim programlarımızda uzaktan eğitim sürecinin getirdiği farklılıkları UÇEP’lere yansıtmak,
        * Nihayetinde eğitim programlarımızda uzaktan eğitim süreçlerinde program yeterliklerini karşılamayı garanti altına alacak yapılanmaları oluşturmak/yeniden gözden geçirilmesini sağlamak,
        * Süreç iyileştirmesini gerçekleştirmek ve
        * YÖK çalışmalarına katkı verecek çalışmaları/önerileri sunmak amacıyla,

– Eğitim programı UÇEP’leri dikkate alınarak, uygulamalı eğitim başlıkları da dâhil olacak şekilde “UZAKTAN EĞITIMIN ÇEP’E ENTEGRASYONU” çalışmasını,

– Öğretim elemanlarının uzaktan eğitime ilişkin yetkinliklerine katkı sağlamak üzere YÖKAK, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK), Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (AUDAK) ile ortaklaşa “UZAKTAN EğITIMDE EğITICI EğITIMI WEBINARLARI”’nı gerçekleştirmeyi ve bu çalışmaların sonuçlarını AĞUSTOS 2020’DE YÖK Başkanlığımıza iletmeyi planladık.

SABDEK olarak yukarıda belirttiğimiz çalışmaların eğitim programlarımızda örgün eğitimde uzaktan eğitim sürecinin sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Geldiğimiz bu noktada; bazı Üniversitelerimizde Sağlık Bilimleri alanında UYGULAMALı MESLEKI DERSLERE ilişkin TAMAMEN ÇEVRIMIÇI olarak YAZ OKULU DERSLERININ açıldığı ve diğer üniversite üst yönetimlerine de bu örnekler gerekçelendirilerek öğrenciler tarafından yaz okulu açılması/belirtilen programlara başvuru taleplerinin kabulüne ilişkin yoğun başvuruların olduğu, ayrıca bu yaz okullarında sayı sınırına özen gösterilmediği gibi yüksek ücretlerinde alındığı bilgisi SABDEK Yürütme Kurulumuza iletilmiştir.

 Öğrencilerde mesleğe özgü bilişsel ve duyusal yetkinlikler, psikomotor beceriler tek başına online eğitim süreçleriyle kazandırılamayacağı, halihazırda AB ve UÇEP ölçütlerine göre henüz yapılandırılamamış ve geliştirilememiş YAZ OKULLARINDA AÇILAN BU MESLEKI UYGULAMALI DERSLERIN; Sağlık Bilimleri Fakülteleri eğitim programlarında UÇEP’te tanımlanan mesleki yeterliliklerin yerine getirilmesi ve mezun yetkinliklerinde sorunlar yaratacağı ve fırsat eşitsizliğine neden olacağı, dolayısıyla sağlık sistemimizi olumsuz etkileyeceği hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

SABDEK YÜRÜTME KURULU

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

.