10. SABDEK toplantısı Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kayseri’de gerçekleştirildi

10. SABDEK Genel Kurul Toplantısı 68 fakülteyi temsilen 41 dekan, 27 dekan yardımcısı ve 10 öğretim üyesinin katılımı ile 03 Mayıs 2019 tarihinde Erciyes Üniversitesi’nde, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi ile başladı.

Açılış konuşmalarını SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan TAŞCI ile Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ yaptılar.

Toplantının ilk oturumunda Erciyes Üniversitesi Araştırma Merkezleri GENKÖK, ERNAM, İKUM ve ERFARMA hakkında tanıtım sunumları yapıldıktan sonra, Prof. Dr. Gülden POLAT’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Yasemin YALIM, Sağlık Bilimleri Araştırmalarında Etik Sorunlar konulu sunumu yaptı. Öğleden sonraki ilk oturumunda Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN moderatörlüğünde, Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, Etik Kurul Başvuru, Değerlendirme ve Karar Süreçleri; Öğleden sonraki ikinci oturumda Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Gülden POLAT, SABDEK 2019-2021 Stratejik Planı sunumunu gerçekleştirdi. Toplantının son oturumunda Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ’un moderatörlüğünde, Prof. Dr. S. Seyhun TOPBAŞ, Disipline Özgü ÇEP’lerin müfredata Entegrasyonu Çalışma Sonuçları ile ilgili sunumlarını yaptılar.

10. SABDEK toplantısının ikinci günü (04 Mayıs 2019) ilk oturumda Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ’in  moderatörlüğünde, Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, 21. Yüzyıl Becerileri-Üniversitelerden Beklentiler; Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM’ın moderatörlüğünde  Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU, Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon ve SABAK çalışmaları konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.  İkinci oturumda SABDEK Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Bu oturumda Sosyal Hizmetler Eğitim Programı ÇEP Koordinatörü Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN Sosyal Hizmetler UÇEP ve Asgari Ölçütleri Çalışması ile ilgili sunumu yapmıştır. SABDEK Genel Kurul Toplantısının son bölümünde 2 günlük çalışmalar özetlenmiş, görüş ve öneriler alınmış ve bir sonraki toplantının 22-23 Kasım 2019 tarihlerinde Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde İzmir’de yapılmasına karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

.