9. SABDEK toplantısı Marmara ve Yeditepe Üniversitelerinin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi

9. SABDEK Genel Kurul Toplantısı 54 fakülteyi temsilen 39 dekan, 16 dekan yardımcısı ve 13 öğretim üyesinin katılımı ile 07 Aralık 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi’nde, Güzel Sanatlar Fakültesinden öğretim görevlisi Andre Lopez ve öğrencisinin sunduğu müzik dinletisi ile başladı.

Açılış konuşmalarını Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar ÖZTEZCAN, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Gülden POLAT, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sultan TAŞCI, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Canan AYKUT BİNGÖL, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Erol ÖZVAR yaptılar.

Toplantının ilk oturumunda Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Değişim/Eğitim 4.0’ın amacı, Yükseköğretimde değişim ve planlamada proaktif yaklaşım hakkında bilgiler verdikten sonra iç kalite güvencesi ile özdeğerlendirme raporundan bahsetti. SABDEK 2. Stratejik Plan Çalıştayına Hazırlık aşamasında Prof. Dr. Serdar ÖZTEZCAN moderatörlüğünde Prof. Dr. Gül ŞENER Stratejik Plan Hazırlama Süreci ile Misyon-Vizyon-Değerlerin yeniden gözden geçirilmesinden söz ederek çalışma grupları oluşturuldu. 9. SABDEK toplantısının öğleden sonraki ilk oturumunda oluşturulan gruplar ile 5 ayrı salonda SABDEK 2. Stratejik Plan Çalıştayı ve ÇEP’lerin Müfredata Entegrasyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Öğleden sonraki ikinci oturumda Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN’ın moderatörlüğünde SABDEK 2.Stratejik Plan Çalıştayı grup sunumları yapıldı.

9. SABDEK toplantısının ikinci günü (08 Aralık 2018) Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Buradaki ilk oturumda Prof. Dr. M. Gülden POLAT/Prof. Dr. Gül ŞENER moderatörlüğünde, Prof.Dr. Ayşe KARADUMAN, Disiplinlere özgü ÇEP’lerin müfredata entegrasyonu; Prof.Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU, SABAK özdeğerlendirme süreci; Prof. Dr. Mehtap Malkoç,Programa başlama ölçütleri; Prof. Dr. M. Gülden POLAT da Öğrenimi sürdürmeölçütleri ile ilgili sunumlarını yapmışlardır. İkinci oturumda SABDEK Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Bu oturumda Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN Sosyal Hizmet Bölümü ÇEP çalışma aşamaları ile ilgili sunumu yapmıştır. SABDEK GenelKurul Toplantısının son bölümünde 2 günlük çalışmalar özetlenmiş, görüş ve öneriler alınmış ve bir sonraki toplantının 03-04 Mayıs 2019 tarihlerinde Erciyes Üniversitesinin ev sahipliğinde Kayseri’de yapılmasına karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

.