8. SABDEK toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

8.SABDEK Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mart 2018 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Samir GÜLAHMEDOV ve arkadaşlarının sunduğu müzik dinletisi eşliğinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu BAYAR, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatma Gül ŞENER ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur HARMANDAR’ın açılış konuşmaları ile başladı.
8.SABDEK toplantısının MSKU Sağlık Bilimleri Fakültesi oturumu Fakülte Dekanı Prof. Dr. Banu BAYAR’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Bu oturumda Dr. Öğr. Üyesi Züleyha SEKİ, MSKU Sağlık Bilimleri Fakültesinde bulunan Bölümler hakkında bilgiler verdikten sonra mesleki uygulamalar ve stajlar ile ilgili yaşadıkları problemlerden bahsetti. Prof. Dr. Banu BAYAR da MSKU Sağlık Bilimleri Fakültesinin gelişme aşamaları, mevcut durumu ve yaşanan problemler ile çözüm önerilerinden söz etti.
8.SABDEK toplantısının öğleden sonraki ilk oturumu SABDEK Başkanı Prof. Dr. Fatma Gül ŞENER’in moderatörlüğü ile ilk dönem SABDEK Başkanı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM’ın, SABDEK Özdeğerlendirme Raporunu sunmasıyla gerçekleşti. Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM konuşmasında SABDEK’in kuruluşundan bugüne yapılanların ayrıntılı sunumunu yapmıştır. Özellikle ÇEP’lerin hazırlanması ve ÜAK tarafından kabul edilmesine kadar aşılan problemler, gerçekleştirilen çalışmalar ve bu sonuçlara ulaşmada katkı sağlayan tüm hocalarımız ve gruplardan bahsedilmiş; katkısı olan tüm hocalarımıza teşekkür edilmiştir.
8.SABDEK toplantısının öğleden sonraki ikinci oturumunda Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN’ın moderatörlüğünde SABDEK Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sultan TAŞCI, ÇEP’lerin müfredata entegre edilmesi ve öneriler ile ilgili sunumu yapmıştır. Prof. Dr. Sultan TAŞCI, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi özelinde ÇEP’lerin uygulanması ile ilgili çalışmalarından örnekler vererek entegrasyon sürecinin getirdikleri ve beklentilerini aktarmışlardır.
8.SABDEK toplantısının öğleden sonraki üçüncü oturumunda seçimli SABDEK Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Seçimli toplantının Divan Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN yapmış ve SABDEK Yönergesine uygun olarak SABDEK Yürütme Kuruluna beş üye seçilmiştir. Yönerge gereği mevcut başkan Prof. Dr. Fatma GÜL ŞENER ile Prof. Dr. Gülden POLAT seçime katılmadan Yürütme Kurulu Üyesi olmuşlardır. Seçimde Prof. Dr. Sultan TAŞCI, Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN, Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ, Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ tekrar; Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT ile Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN yeni aday olarak seçime katılmışlardır. Seçim sonucunda Prof. Dr. Sultan TAŞCI, Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN, Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ, Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ ve Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT SABDEK Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilmişlerdir. Daha sonra Yürütme Kuruluna seçilen üyeler arasından Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan TAŞCI’nın SABDEK Yönergesine göre SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı olarak seçildiği bildirilmiştir.
8.SABDEK Genel Kurul Toplantısının ikinci günü ilk oturumunda Prof. Dr. Gülden POLAT’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ program amaçları, yeterlilikleri ve asgari ölçütlerin belirlenmesi ile ilgili sunum yapmıştır. İkinci oturumda YÖK tarafından tescil edilen Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) ve çalışmaları hakkında ilk dönem SABAK Başkanı Prof. Dr. Aydan GENÇ ile Doç. Dr. Özlem Ülger tarafından bilgi paylaşımı yapılmıştır.
8. SABDEK Genel Kurul Toplantısı’na 38 dekan ve 20 dekan yardımcısının katılımı ile 58 fakülte düzeyinde temsiliyet olmuş, diğer katılımcılar ile birlikte toplamda 79 kişinin katılımı sağlanmıştır.
SABDEK üyelerini oluşturan dekanların katılımı ile toplantının ikinci gününde gerçekleştirilen Genel Kurul’da, 9. SABDEK toplantısının 2018 yılı Aralık ayı içinde Yeditepe ve Marmara Üniversiteleri ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmasına karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

.