2. Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) Toplantısı Girne’de Gerçekleştirildi

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi’nin ikinci genel toplantısı 29-30 Haziran 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, YÖK Başkan vekili Sayın Prof. Dr. Safa Kapucuoğlu, UAK Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Solak ve Kuzey Kıbrıs YÖDAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un da katılımlarıyla gerçekleştirildi.

 

IMG_3036

Prof.Dr. Safa Kapıcıoğlu

Toplantının açılış bölümünde konuşma yapan SABDEK Başkanı Sayın Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sayıları hızla artan Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ortak bir platformda buluşmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Toplantının gündemi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Yıldırım, iki gün süresince, SABDEK çalışma gruplarının oluşturulması, stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması ve Sağlık Bilimlerinde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon konularında yoğun bir çalışma temposunun sürdürüleceğini belirtti.

Açılış konuşmasında Sayın YÖK Başkan Vekili Safa Kapucuoğlu, sağlık eğitiminin özellikle uygulama ağırlıklı olması sebebiyle uygulama ve laboratuvar ortamlarının çok önemli olduğunu, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulumunun bu standartlardan taviz verilmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini savunduğunu ifade etti. Ayrıca, hazırlanmış olan Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi taslağına yönelik üniversitelerimizin görüşlerinin taslağın olgunlaşmasında ve netlik kazanmasında büyük rol oynayacağını, bu taslak çerçevesinde oluşturulan kurulların toplantılarında alınacak kararların YÖK genel kurulu ile eş zamanlı olarak kamu oyu ile paylaşılacağını belirtti. Bu konuya verilen önemin Türk Yüksek öğretiminde kaliteyi artırmanın yanı sıra başka ülkelere de örnek olma olduğunu, çatışmaların ve savaşların çepeçevre sarıldığı durumda silahlar yerine sağlık ve eğitimin öne çıkmasının ve insanlara bu yönde ulaşmanın daha önemli olduğunu, ayrıca bu alanda yapılan çalışmaların bu coğrafyada barışı getireceğini de dilediğini belirtti.

 

Toplantı kapsamında; SABDEK ve SABDEK çalışma grupları yönergesi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan 22 Dekan tarafından oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, bu toplantı kapsamında Sağlık Bilimleri Akreditasyon Derneği’nin geçici yönetim kurulunun yaptığı çalışmalarını içeren bir oturum ve stratejik planlama çalıştayı gerçekleştirildi. 3. SABDEK toplantısının ise 6-7 Kasım 2015 tarihinde Gaziantep Sanko Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

SABDEK

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

.