Çalışma Grupları içeriğine geri dön

İstihdam Komisyonu

No İsim Görev   Üniversite  Bölüm  Mail 
1 Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ Başkan Selçuk Veteriner hdonmez@selcuk.edu.tr
2 Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu Üye Ankara Sağlık Yönetimi afsunezel@yahoo.com
3 Doç. Dr. Aslı Akyol Mutlu Üye Hacettepe Beslenme ve Diyetetik aakyol@hacettepe.edu.tr
4 Doç. Dr. Burak Bekaroğlu Üye Marmara Sağlık Yönetimi bbekaroglu@marmara.edu.tr
5 Prof. Dr. Tülin Düger Üye Hacettepe Fizyoterapi tduger@yahoo.com
6 Doç. Dr. Bülent Elbasan Üye Gazi FTR bulentelbasan@gmail.com
7 Prof. Dr. Korkut Ersoy Üye Başkent Sağlık Yönetimi korkut@baskent.edu.tr
8 Prof. Dr. Yurdagül Erdem Asıl Üye Kırıkkale Hemşirelik erdemyurd@gmail.com
yurdagulerdem@hotmail.com
9 Doç. Dr. Arzu Yükselen Üye Medipol Çocuk Gelişimi ayukselen@medipol.edu.tr
10 Doç. Dr. Sevgi Kızılcı Üye Gediz Hemşirelik sevgi.kizilci@gediz.edu.tr
11 Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu Üye Atatürk Hemşirelik tpasin@atauni.edu.tr
12 Dr. Öğr. Üyesi Ender ANGIN Üye Doğu Akdeniz FTR ender.angin@emu.edu.tr
13 Prof. Dr. Mine Uyanık Üye Hacettepe Ergoterapi muyanik@hacettepe.edu.tr
14 Doç. Dr. Esra Özcebe Üye Hacettepe Dil ve Konuşma Terapisi eozcebe@hacettepe.edu.tr
15 Dr. Öğr. Üyesi İlknur Gönenç Üye Ankara Ebelik imgonenc@health.ankara.edu.tr
16 Dr. Öğr. Üyesi Seray Kabaran Üye Doğu Akdeniz Beslenme seray.kabaran@emu.edu.tr