12. SABDEK Kapanış Raporu

12. SABDEK GENEL KURUL TOPLANTI RAPORU

12. SABDEK Genel Kurul Toplantısı,25.03.2021 tarihinde Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde, pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmiştir.  Toplantıya 89 Dekan, 10 Çekirdek Eğitim Program Koordinatörü ile Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) Başkan ve Yürütme Kurul Üyeleri, dekan yardımcısı, bölüm başkanı ve öğretim elemanından oluşan 140 katılımcı olmak üzere toplam 239 kişi katılmıştır. Toplantı açılışına, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa KAPICIOĞLU, YÖK Yürütme Kurul Üyesi Prof. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN ve ÜAK Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN katılım göstermişlerdir. Açılış konuşmalarında; YÖK projeleri, geleceğin sağlık bilimleri mezunlarından beklentiler, öğretim elemanlarının yetkinliklerinin artırılması, eğitim programlarında yapılması beklenen iyileştirmeler, uygulama alan çeşitliliklerinin yaratılması, sağlık bilimleri eğitimindeki sorunlar ve çözümleri başlıklarını dile getirmişlerdir. SABDEK Yürütme Kurul Başkanı Prof. Dr. Sultan TAŞCI SABDEK’in kuruluşundan beri tamamladığı çalışmalar ve pandemi dönemi SABDEK çalışmalarından söz etmiştir.  

12. SABDEK Genel Kurul Toplantısının gündemini; “Teknolojinin ÇEP’lere entegrasyonu: Makro Tasarım Modeli” ana başlığı altında “Geleceğin Sağlık Bilimleri Programları”, “Teknolojinin Öğretim Programlarına Sunduğu Fırsatlar”, “SBF Ulusal ÇEP’lerin Güncel Durumu ve Yol Haritası” konuları ile “SABDEK Genel Kurulu” oluşturmuştur. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Yardımcısı ve SABDEK Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, YÖKAK Eğitim Danışmanı ve Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, YÖKAK Akademik Uzmanı Doç. Dr. Salih BARDAKÇI sunumlarıyla geleceğin eğitim modelini tasarlama konusunda katkı vermişlerdir. Konuşmacılar, eğitim programlarının tasarımında 21. Yüzyıl gerekliliklerinin karşılanma durumu, ihtiyaç analizi, fırsat çeşitliliğinin yaratılması,  ÇEP’lerde tanımlanan program yeterliliklerinin karşılanmasında teknolojik araçlardan yararlanma düzeyi, öğretim elemanı yetkinliği vb. başlıklarında ÇEP Koordinatörleri ve Genel Kurul katılımcıların sorularına cevap vermişlerdir.

Oturumların tamamlanmasının ardından yapılan Genel Kurul toplantısında;  Ortez-Protez UÇEP çalışmasında gelinen son durum paylaşılmış ve tamamlanan Ortez-Protez UÇEP çalışmalarının ve YÖK Başkanlığına iletilmesi, SABDEK Çalışma Komisyonları başkanlığında ÇEP ve asgari ölçütler çalışmalarının ihtiyaçlara göre çalışma grupları tarafından revize edilmesine, SABDEK Yürütme Kurul seçimlerinin Kasım-Aralık 2021’de koşullar elverdiğinde yüz yüze yapılarak gerçekleştirilmesine, SABDEK Çalışma Komisyonları üyelerinin Dekan önerileri alınarak güncellenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Dekanların dilek ve temennileriyle toplantı sona ermiştir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.